Menu

Czym są księgi rachunkowe?

12 listopada 2012 - Porady

Do podstawowych obowiązków biur księgowych należy między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych. Robione jest to na podstawie dostarczanych przez klienta dowodów księgowych. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ściśle regulowany przepisami prawa, których naruszenie pociąga za sobą niezbyt przyjemne dla podatnika konsekwencje (kary finansowe itp.). Co konkretnie obejmują swoim zakresem księgi rachunkowe?

Są to elementy takie jak dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, wykaz składników pasywów i aktywów oraz zestawienie obrotów i sald księgi głównej, a także zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych. Każdy z tych elementów ma do spełnienia odrębne zadania. Przykładowo w dzienniku należy zapisywać dane dotyczące operacji gospodarczych (trzeba to robić dzień po dniu, w chronologicznym porządku). Z kolei konta ksiąg pomocniczych prowadzone są dla operacji sprzedaży i zakupów, rozrachunków z kontrahentami i pracownikami itp.

Zobacz jak powstało tanie Biurorachunkowe.szczecin.pl i skorzystaj z ich usług.

Jeżeli księgi rachunkowe są prowadzone przez wynajęte do tego celu biura księgowe, należy o tym fakcie powiadomić jak najszybciej urząd skarbowy. Należy też zadbać o to, by organy kontrolne nie miały problemów z dostępem do tychże ksiąg. Trzeba ponadto przestrzegać terminów dotyczących zarówno otwarcia, jak i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Przepisy regulują kwestię, kiedy ich prowadzenie jest niezbędne, a w jakich sytuacjach podatnik może prowadzić księgowość uproszczoną (w tym kontekście pada najczęściej takie określenie jak księga rozchodów i przychodów).